Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD), Tabare Moreyra Calduch (des d’ara EL VISOR – ESPAI FOTGRÀFIC) posa de manifest la present política respecte del tractament i protecció de dades personals.

La informació rebuda per EL VISOR – ESPAI FOTOGRÀFIC a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. S’observaran en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades i s’adoptaran les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents i aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que presta.

 

DADES IDENTIFICATIVES DE LA PERSONA RESPONSABLE

Tabare Moreyra Calduch
DNI: 43539752Q
Dir. Postal: Carrer de la Indústria 68, Local, 08025BCN
Telèfon: 930 080 029
E-Correu: info@elvisorbcn.com

 

QUÈ FEM AMB LES TEVES DADES?

Les dades que ens facilites única i exclusivament són per a ús intern de les activitats que es duen a terme a EL VISOR – ESPAI FOTOGRÀFIC, i ens serveixen per facilitar informació d’interès als nostres subscriptors de les nostres activitats, esdeveniments i serveis sempre i quan ho hagin sol·licitat expressament.

Igualment en sol·licitar factura pels serveis prestats per El VISOR – ESPAI FOTOGRÀFIC es demanaran les dades fiscals necessàries que la llei preveu per a tal efecte. Aquestes dades no entraran a formar part de cap base de dades i és per això que es demanaran cada cop que s’emeti una factura.

 

A QUI ES COMUNIQUEN LES TEVES DADES?

Degut al funcionament intern de la xarxa i de les pagines web és del tot impossible no comptar amb estructures de suport que no recullin algunes de les teves dades. Es per això que l’usuari consent expressament la comunicació o cessió de les seves dades personals als proveïdors que intervenen en l’oferta i prestació dels nostres serveis, com ara proveïdors de hosting o missatgeria, amb la finalitat exclusiva de la correcta consecució del servei sol·licitat:

  • Evidalia Web S.L.: amb CIF: B97416192, propietària i responsable del domini www.evidaliahost.com; domiciliada a Aielo de Malferit (València 46812), C / Església, nº 84, encarregat de proporcionar el hosting i el domini per a aquesta web.

  • Google LLC: encarregat de la recollida d’analítiques d’aquest web i subjecte a l’acord EU-US Privacy Shield.

  • MailChimp: amb domicili a 675 Ponce de Lleón Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA, 30308, USA, encarregat de l’enviament dels butlletins de notícies, els quals no rebràs si no és que t’has subscrit expressament a ells.

 

DRETS ARCO

Si desitges exercir els teus DRETS ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició) si us plau envia’ns un E-Correu adjuntant el teu nom, cognom, fotocòpia del DNI i quin dret vols exercir a: info@elvisorbcn.com o per correu postal a la direcció abans esmentada.

 

LA TEVA SEGURETAT

EL VISOR – ESPAI FOTOGRÀFIC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.