Homodegradable

Homo (llat.): home. Degradar: malmetre (alguna cosa) alterant-la, fent-la minvar, descomponent-la, etc. Homodegradable: degradable per la mà de l’home.

La transformació de l’entorn per l’home no és recent. Acostuma a dir-se que aquesta va començar fa ja 50.000 anys, des del mateix moment en què l’ésser humà va aconseguir un control efectiu sobre el foc.

El nostre planeta constitueix un conjunt mediambiental equilibrat, en el qual tots els elements interaccionen entre si, inclòs l’home. No obstant això, l’home, que tendeix a aconseguir una major comoditat i desenvolupament per a la seva espècie, ha produït, com a efecte secundari indesitjat, un procés de degradació mediambiental, un procés ho modegradable.

Tabare Moreyra

Si voleu còpies originals impreses de fotografies d’aquest projecte visiteu la nostra botiga d’art.