Presentació dels viatges a Islàndia, Índia i el Rif Marroquí