Presentació dels viatges a l’Amazones, Islandia i la India