Gestió del color

Tarifes calibratge monitor (IVA inclòs)
A l’establiment (portàtils) 40 €
A domicili (ordinadors de sobretaula) 60 €*
Tarifes perfilat d’impressores (IVA inclòs)
Preu per cada tipus de paper 60 €*
(el client haurà d’aportar els papers a perfilar)

*Preu per Barcelona ciutat. Altres poblacions consultar

Característiques

Calibrar el monitor és ajustar-lo perquè aquest ens doni la millor resposta de color possible davant de totes les situacions. Gràcies al perfil de color que es genera aconseguirem que els colors representats en pantalla siguin el més fidels possibles a la realitat i amb això i una bona gestió dels perfils de colors aconseguirem garantir la màxima fidelitat a les nostres còpies.

També creem prefils d’impressió per als tipus de paper que el client desitgi. Aquest servei, donades les seves característiques, només s’ofereix a domicili.

Els nostres serveis de calibratge de monitor inclouen:

    • Comprovació de la pantalla, configuració i estat bàsic del monitor
    • Calibratge de la pantalla i generació i instal·lació d’un perfil de color mitjançant espectrofotòmetre d’alta qualitat (PC i Mac)
    • Configuració i gestió d’Adobe Photoshop per a la correcta implementació del perfil
    • S’oferiran consells pràctics per a la correcta il·luminació de l’entorn de treball par tal de garantir els millors resultats
    • Desplaçament al domicili del client en cas de necessitat de calibratge d’equips que no es puguin transportar a les nostres dependències