Restauració i digitalització de fotografies

Característiques

  • Digitalització de l’original en qualsevol format o mida
  • Treballem tant amb documents opacs (còpies impreses) com amb negatius i diapositives
  • Eliminació de rascades, erosions i taques
  • Correcció i recuperació del color original
  • Millora de llum i contrast
  • Retall, redreçament i reenquadrament
  • Recuperació de nitidesa
  • Impressió opcional de la còpia restaurada
  • Possibilitat d’emmarcament
Els preus depenen del format, les dimensions i l’estat de deteriorament de la fotografia original.
Per demanar pressupost si us plau utilitzeu el nostre formulari de contacte